Liker

Alkoholna jačina

alk. 15% vol.

Odležavanje

Bez odležavanja

Najveći proizvođači

Francuska, Italija

Osnovna sirovina

alkohol poljoprivrednog porekla i voće, lekovite biljke, mlečni proizvodi

Ukratko - šta morate znati o likerima?

Liker je slatkasto aromatično, jako alkoholno piće čiji sadržaj šećera mora biti minimum 70g/l. Liker se proizvodi aromatizovanjem etil alkohola poljoprivrednog porekla ili destilata jednog ili više jakih alkoholnih pića u koje se dodaju proizvodi poljoprivrednog porekla ili prehrambeni proizvodi poput voća, vina ili mlečnih proizvoda.
Minimalna alkoholna jačina likera iznosi 15%vol. Likeri se najčešće proizvode od različitih vrsta voća i biljaka poput nane, pelina ili anisa. U skladu sa posebnim propisima, u proizvodnji se mogu koristiti aromatične supsatnce i preprati, koji su najčešće prirodnog porekla.
Zbog intenzivnih aroma, slatkastih i raznolikih ukusa, liker se često označava kao „žensko piće“. Ipak, u njemu rado uživa i Destilista.