Događaj organizuje

Novosadski sajam A.D. Odeljenje "Ocene kvaliteta"

Događaj traje još
Lokacija
  • Хајдук Вељкова 11, Novi Sad 21101, South Bačka District, RS

Ocenjivačke kategorije
  • jaka alkoholna pića
  • likeri
  • voćna vina
Cena kotizacije

- Za prijavu od  3  do  6  uzoraka, odobrava se popust od 10% na jediničnu cenu iz prijave, odnosno 6.300,00 dinara + p.d.v.;

- Za prijavu od  7  do 12 uzoraka, odobrava se popust od 15% na jediničnu cenu iz prijave, odnosno 5.950,00 dinara + p.d.v.;

- Za prijavu od 13  i više uzoraka, odobrava se popust od 20% na jediničnu cenu iz prijave, odnosno 5.600,00 dinara + p.d.v.

Kako da se prijavite?

Rok za prijavljivanje je 24. mart 2023. godine. Popunjena prijava, koju možete pronaći na linku,  šalje se putem elektronske pošte, dok se originali prijava dostavljaju poštom. Uzorci se dostavljaju najkasnije do 24. marta 2023. godine na adresu Novosadskog sajma, u sledećim količinama: 2 litre pića po prijavljenom uzorku, odnosno 3 flaše zapremine 0,7 / 0,75 litara ili 4 flaše zapremine 0,5 litara.

  • Još uvek nema komentara.
  • Dodaj ocenu