Savez Prozvođača Rakije Srbije.

Ujedinjeni za interese srpske rakije.

Osnovan kako bi se zajedničkim snagama borili da domaće nacionalno piće zauzme mesto koje mu pripada, Savez od 2019. nastupa kao krovna nacionalna asocijacija.

Već pune tri godine radi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa u oblasti proizvodnje i promocije rakije i drugih jakih alkoholnih pića. Na strani ispod, saznaćete sve detalje o njegovom delovanju, članicama i daljim planovima.

Zvaničan logotip Saveza Proizvođača Rakije Srbije
godine rada
1
udruženja
1
destilerije
1

Osnivanje i ciljevi.

Savez proizvođača rakije Srbije osnovan je kao krovna nacionalna asocijacija 29. jula 2019. godine. Osnovan je od strane 7 regionalnih udruženja i Nacionalne asocijacije „Srpska rakija“ u svrhu osnaživanja i promovisanja rakije kao dela srpskog nacionalnog identiteta.

Kancelarija Saveza ima misiju da uspostavi standarde za proizvodnju kvalitetnih voćnih rakija i jakih alkoholnih pića te da vrši kontrolu primene tih standarda u skladu sa nacionalnim i internacionalnim standardima.

Pružanje pravne, logističke i tehnoške pomoći članovima u unapređenju proizvodnje rakije jedan je od osnovnih stubova celokupnog delovanja Saveza.

Članovi i osnivači.

Savez je osnovan od strane Udruženja proizvođača rakije „Zapadna Srbija“, „Vojvodina“, „Rasinskog okruga“, „Beogradsko rakijsko udruženje“, „Južna Srbija“, „Mačvanskog i Kolubarskog okruga“, Nacionalne asocijacije proizvođača rakije Srbije „Srpska rakija“ i Regionalne asocijacije proizvođača rakije „Šumadijska rakija“.

Pored pomenutih, članstvo u Savezu će uskoro dobiti i Udruženja Moravičko-Raškog okruga i Udruženje proizvođača rakije sa teritorije Kosova i Metohije, koja su trenuno u formiranju.

Ciljevi Saveza Proizvođača Rakije Srbije

Elementarni cilj delovanja SPRS u širem smislu jeste bolje pozicioniranje rakije kao srpskog nacionalnog brenda i njeno predstavljanje na svetskoj alkoholnoj mapi, kao pića vrhunskog kvaliteta. Ovaj cilj realzuje se kroz tri primarna zadatka.

Razvoj, unapređenje i standardizacija proizvodnje

Izrada i objedinjavanje strategije razvoja proizvodnje rakije i jakih alkoholnih pića na teritoriji Srbije.

Unapređenje kvaliteta i zaštita geografskog porekla

Uspostavljanje standarda za proizvodnju kvalitetne vrhunske rakije i jakih alkoholnih pića sa geografskim poreklom i razvoj rakijskog turizma.

Prevenecija i sprečavanje nelegalne proizvodnje

Prevenciji i sprečavanju nelegalne proizvodnje i prodaje rakije i jakih alkoholnih pića u Srbiji, kao i sprovođenje Zakona o jakim alkoholnim pićima.

Aktivnosti SPRS

U skladu sa navedenim ciljevima, Savez Proizvođača Rakije Srbije već tri godine uspešno sprovodi predviđene aktivnosti.
Vlada Republike Srbije donela je Odluku o obrazovanju Radne grupe za unapređenje proizvodnje i tržišta rakije u Republici Srbiji na inicijativu Saveza proizvođača rakije Srbije. Sednice Radne grupe održavaju se već dve godine, a zadatak Radne grupe jeste izrada strateškog dokumenta kojim će se u potpunosti sagledati i definisati situacija u oblasti proizvodnje i plasmana rakije (od plantažne proizvodnje voća kao sirovine za kvalitetnu rakiju, preko nabavke nove opreme i mašina za proizvodnju rakije do plasmana rakije na tržište), u cilju donošenja odgovarajućih mera za strateško rešavanje postojećih problema.

Jačanje kapaciteta sektora proizvodnje rakije kroz edukaciju

Savez proizvođača rakije Srbije je učestvovao kao partnerska organizacija na više projekata, od kojih bismo izdvojili projekte sa Poljoprivrednom stručnom službom Bačka Topola i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: „Jačanje kapaciteta sektora proizvodnje rakija kroz edukaciju, promociju i poboljšanje vidljivosti i prepoznatljivosti srpskih rakija na domaćem i međunarodnom tržištu“ i „Razvoj rakijskog turizma Vojvodine i Šumadije“, kao i projekat sa Poljoprivrednom stručnom službom Novi Sad: „Ustanovljenje i osnaživanje nacionalnog brenda vina Prokupac i rakije šljivovice kroz kolaboraciju nauke i prakse“.
U okviru ovih projekata Savez je održao 5 stručnih seminara i rakijskih radionica i profesionalnih degustacija, na temu „Proizvodnja voćnih rakija vrhunskog kvaliteta“. Predavač na seminarima je bio doc. dr Ivan Urošević, koji je ujedno i potpredsednik Saveza. Učesnici seminara i radionica su bili svi zainteresovani proizvođači rakije, koji su članovi Saveza. Seminari su održani na 5 lokacija: u Beogradu, Čačku, Vrdniku, Topoli i Bačkoj Topoli, kako bismo se približili svim proizvođačima u Srbiji.

Organizacija senzornih ocenjivanja

Savez proizvođača rakije Srbije organizovao je senzorno ocenjivanje voćnih rakija i u 2022. godini. Ocenjivanje je obavljeno u hotelu Moskva 28. avgusta 2022. godine, gde je 7 ocenjivača ocenjivalo 47 uzoraka voćnih rakija iz 27 destilerija. Proglašenje pobednika i dodela medalja i pehara organizovano je u sklopu sajma „Open Balkan“2. septembra 2022. godine na Beogradskom sajmu.

Osnaživanje rakije šljivovice kroz kolaboraciju nauke i prakse

U okviru projekta “Ustanovljenje i osnaživanje nacionalnog brenda vina Prokupac i rakije šljivovice kroz kolaboraciju nauke i prakse” Savez proizvođača rakije Srbije izvršio je, na Hemijskom fakultetu u Beogradu, senzornu analizu rakije šljivovice kako bi se definisala adekvatna čaša namenjena degustaciji rakija šljivovica i maksimalno izrazili i naglasili aroma i ukus.Senzorna analiza je izvršena od strane stručnog panela ocenjivača sa iskustvom u ocenjivanju rakija – dr Ninoslav Nikićević, dr Ivan Urošević, dr Vele Tešević, dr Branko Popović, dipl. inž. Ljubiša Stanković.Urađeno je senzorno ocenjivanje 51 uzorka od pet najčešće upotrebljavanih sorti šljiva: Čačanska rodna, Čačanska lepotica, Crvena ranka, Požegača i Stenlej.Korišćena su tri različita tipa čaše, koje su prema svojim dimenzijama i oblicima karakteristične za različita alkoholna pića.Nakon senzorne analize uzoraka šljivove prepečenice različitih sorti, dobijeni su rezultati koji su prikazani u brošuri koja se nalazi na sajtu Saveza.

Kako da se učlanite u Savez proizvođača rakije Srbije?

Član Saveza može biti svako udruženje čiji su članovi registrovani za proizvodnju rakije i jakih alkoholnih pića i ispravno deklarišu jako alkoholno piće prema poreklu etanola. Članovi Saveza su reprezentativna regionalna udruženja.

Članstvo u regionalnom udruženju

Članstvom u regionalnom udruženju kojem pripadate, a koje je član Saveza proizvođača rakije Srbije, automatski postajete član Saveza.

Predstavnik vašeg udruženja

Svako regionalno udruženje koje je član Saveza, u odboru Saveza ima svoje predstavnike koji su odabrani da zastupaju interese svog udruženja.

Zvanični kanali komunikacije sa Savezom.

Kancelarija Saveza stoji vam na raspolaganju . Kontaktirajte ih.

Regionalna udruženja, članovi Saveza.

Udruženje proizvođača rakije "Vojvodina"

Kontakt

knezevic@hubert1924.com​

Udruženje proizvođača rakije "Beograd"

Kontakt

marko@belobog.rs​

Udruženje proizvođača rakije "Šumadija i Pomoravlje"​

Kontakt

aleksicprvi@gmail.com

Udruženje proizvođača rakije "Mačvansko-Kolubarski region"

Kontakt

office@podrumlukic.rs

Udruženje proizvođača rakije "Zapadna Srbija"

Kontakt

timvlade@mts.rs

Udruženje proizvođača rakije "Rasinski okrug"

Kontakt

zoran.bekric@rubin.rs

Udruženje proizvođača rakije "Istočna Srbija"

Kontakt

a.novakovic@pruna.rs​

Udruženje proizvođača rakije "Srpska rakija"​

Kontakt

braca.tomasevic@hotmail.rs​

Kontaktirajte Savez

Kontakt Telefon

+381 11 3348 586 

Adresa

Savez proizvođača rakije Srbije
Bulevar kralja Aleksandra 84
11000, Beograd, Srbija

E-mail adresa

office@savezrakija.rs